نصب این سیستم هزینه نیست. امنیت و سرمایه گذاری است .

شما با نصب این سیستم از چند مزیت بطور همزمان  بهرمند میشوید.

۱- سنسور دما :

*بعد از تنظیم دمای دلخواه توسط کاربر.

بخاری شروع بکار کرده تا دمای محیط که طبق نظر کاربر تنظیم شده و بخاری خاموش و با چک کردن پیاپی دما توسط سیستم هوشمند در موقع لزوم بخاری روشن می شود.

 با رسیدن  دمای تعیین شده بخاری خاموش میشود. ودر نتیجه دمای محیط با  تغییر۰/۳ دهم درجه ثابت باقی میماند

مثال : اگر کاربر دمای محیط را بر روی ۲۲ درجه قرارداد سیستم دمای محیط را چک کرده و بر روی ۲۲/۴ درجه بخاری را روشن و در دمای ۲۲/۶ درجه  بخاری را خاموش می کند.

و در نتیجه محیطی آرام و بدون تنش حرارتی  برای استراحت کاربر بوجود می آورد. و با خاموش و روشن شدن بخاری طبق دریافت پیام از سیستم هوشمند و جلو گیری از کارکرد بی جهت بخاری باعث می شود که اطاق استراحت بیش از حد گرم یا سرد نشود.

*و ب دلیل خاموش و  روشن  شدن بخاری جهت تنظیم دمای محیط مصرف گاز حداقل ۳۰ % کاهش میابد.

* در نتیجه اکسیژن کمتری در محیط نصب مصرف می شود. و خوابی آرام برای کاربر فراهم می شود.

* با نصب این سیستم گاز کمتری سوخته و گازهای آلاینده کمتری در هوای محیط زیست منتشر می شود.

۲- سنسور تشخیص گاز

ازآنجایی که انسان در مقابل گازسمی مونوکسید کربن و دی اکسید کربن کاملا بی دفاع می باشد و نمی تواند تشخیص بدهد که این گاز در محیط نشت پیدا کرده یا نه نیاز به یک سیستم هشدار را الزامی میکند.

الذ ما در این سیستم هوشمند. از سنسور گاز MQ9 استفاده کرده ایم. که در صورتی که گازهای آلاینده و سمی ویا گاز های مشتعل شونده در فضای اطاق منتشر شود. و از حد مجاز عبور کند سیستم شروع به زدن آژیر می کند و در صورت عدم توجه کاربر جهت  رفع عیب.  بخاری را خاموش و با زدن آژیر ممتد کاربر را قبل از هر حادثه از خواب بیدار می کند. و تا قبل از ریست کردن دستی کاربر از روشن شدن مجدد بخاری جلوگیری می کند

. این سنسور طبق دیتا شیت خود در مقابل گازهای سمی CO  و  CO2 و گازهای مشتعل شونده حساس بوده.

نصب این سیستم هزینه نیست. امنیت وسرمایه گذاری است