قابلیت کار کردن سیستم با هر دو نمونه گاز

 این سیستم قابلیت کار با هر دو نمونه گاز شامل سی ان جی( گاز شهری)و ال پی جی( گاز کپسول) را دارا می باشد