۱-چگونه مصرف گاز را کمتر و خانه را گرم‌ نگه داریم؟

مصرف بهينه سوخت در ساختمان‌ها علاوه بر کاهش ميزان مصرف سوخت باعث کاهش هزينه‌هاي‌ پرداختي شهروندان و همچنين کاهش آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي مي‌شود. براي آگاهي از روش‌هاي صرفه جويي در مصرف گاز با ما همراه باشيد