جدیدترین اخبار

درباره شرکت

شرکت تولیدی صنعتی نگین شعله زاینده رود در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از مصرف بی رویه گاز طبیعی در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با پشتوانه ای از علم و تجربه  در شهر نجف آباد اصفهان آغاز کرد . واز سال ۹۴ به صورت رسمی و شروع بکار کرده . در پاییز ۹۷ تولید و تجاریسازی را  شروع کرده  است